فرم ثبت تامین کننده


فرم ثبت در لیست تامین کننده ها

چنانچه شما ارائه دهنده خدمات یا کالایی هستید که در صنعت ساختمان استفاده میشود میتوانید و تمایل دارید که از تامین کننده های گروه ساختمان سازی گلدن کی باشید لطفا  اطلاعات خود را در فرم زیر پرکنید تا در لیست استعلامات واحد خرید قرار بگیرید.