تابلو عرضه سهام


تابلو مشخصات سهام پروژه های گروه ساختمانی گلدن کی
نام پروژه
مشخصات پروژه
تعداد کل سهام
میزان سهام عرضه شده
آخرین قیمت فروش هر سهم به تومان
پیشبینی ارزش فروش هر سهم در پایان کارتاریخ آخرین بروز رسانی
درخواست خرید سهم
درخواست فروش سهم
گلدن کی شماره ۱کلیک کنید2,000کلیک کنیدکلیک کنید