گود برداری

شروع خاکبرداری و جوش ستون ها و ساپورتها 14 ابان 99

/golke2206-34

مقداری از خاکبرداری زمین توسط تیم اجرای انجام شد و دستک های ستون ها و ساپورت ها جوش داده شد  و اقدامات لازم برای بتن ریزی ستون های سازه نگهبان در حال انجام میباشد