گلدن کی

شروع حصار کشی محل احداث پروژه 19 شهریور

/doldkey11906

شروع حصار کشی محل احداث پروژه و ‌استقرار کانکس نگهبانی و‌ادامه  گود برداری


حفاری چاه جهت نمونه برداری خاک

/gol2110

حفاری چاه در زمین پروژه  جهت نمونه برداری خاک


تخریب لب بند ساختمان

/gol1010

تخریب لب بند ساختمان برای دریافت مجوز اداره برق


گزارش مهندس سلطانی از شروع پروژه

/gol0506

توضیحات مهندس سلطانی در روز استارت پروژه گلدن کی ۱