گسل

رعایت دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه های گسلی الزامی است /سازمان نظام مهندسی موظف به پایش مستمر رعایت دستورالعمل

/golke2206-211

دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای خطاب به استانداران سراسر کشور ضمن اعلام مصوبه این شورا در خصوص "دستورالعمل ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی" بر نظارت بر رعایت این ضوابط تاکید کرد.