گزارش پیشرفت

اتمام عملیات ساخت اسکلت سازه 22 دی ماه 1400

/golke2206-381

با بتن‌ریزی ستون‌ها و سقف خرپشته عملیات ساخت اسکلت سازه در روز 22 دی ماه به پایان رسید همچنین با تکمیل اسکلت سازه اجرای دستگاه پله تا آخرین طبقه به اتمام رسید...........


بتن ریزی ستون‌های طبقه هفتم و تکمیل تیغه چینی 1 آذر 1400

/golke2206-344

در روز دوشنبه 1 آذرماه 1400 عملیات بتن ریزی ستون‌های طبقه هفتم با هماهنگی با مجری و ناظر سازه انجام شد....................


بتن ریزی سقف طبقه ششم 19 آبان 1400

/golke2206-330

با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت بتن در تاریخ 19 آبان بتن‌ریزی سقف طبقه ششم نیز انجام شد.........