گزارش پیشرفت

بتن ریزی ستون‌های طبقه هفتم و تکمیل تیغه چینی 1 آذر 1400

/golke2206-344

در روز دوشنبه 1 آذرماه 1400 عملیات بتن ریزی ستون‌های طبقه هفتم با هماهنگی با مجری و ناظر سازه انجام شد....................


بتن ریزی سقف طبقه ششم 19 آبان 1400

/golke2206-330

با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت بتن در تاریخ 19 آبان بتن‌ریزی سقف طبقه ششم نیز انجام شد.........