گزارش

بتن ریزی سقف طبقه ششم 19 آبان 1400

/golke2206-330

با هماهنگی‌های انجام شده با شرکت بتن در تاریخ 19 آبان بتن‌ریزی سقف طبقه ششم نیز انجام شد.........