پروژه

شروع نبشی کشی جهت اجرای نما (20 خرداد ماه 1401 )

/golke2206-385

پس از تکمیل تیغه چینی دیوارهای پیرامونی اقدام به نصب داربست به جهت اجرای نما نموده.............


تکمیل تیغه چینی و اجرای سازه آسانسور

/golke2206-384

عملیات تیغه‌چینی در مراحل پایانی و در مرحله دیوارکشی جان‌پناه می‌باشد، ضمن اینکه لازم به ذکر است عملیات تیغه چینی در فصل زمستان و بعلت بارش برف و برودت هوا به علت مسائل ایمنی و عملکرد بهتر چسب هبلکس و رسیدن به مقاومت بیشتر بلوک هبلکس، حدود دو هفته متوقف و با بهبود شرایط آب و هوایی مجددا از سر گرفته شد.