هوشمند سازی شوفاژ و رادیاتور

سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند

/golke2206-352

همانطور که می دانید در خانه های هوشمند تمامی اجزا مثل سیستم سرمایش و گرمایش ، نورپردازی و وسایل الکتریکی می توانند به راحتی و از راه دور کنترل شوند. سیستم گرمایش و سرمایش خانه هوشمند با آخرین فناوری ها طراحی می شود و هدف آن ساده کردن زندگی هاست.با استفاده از هوشمندسازی خانه می توان استفاده بهینه ای از تاسیسات حرارتی در محیط خانه ها کرد و از این طریق در مصرف سوخت و انرژی صرفه جویی کرد.با هوشمندسازی سیستم سرمایش و گرمایش خانه های هوشمند به هر بخش خانه مانند آشپزخانه ، اتاق خواب و ... اجازه می دهد تا به صورت مستقل از دیگر شرایط بیرونی دمای مختص به خود را داشته باشند.