نظارت

۵۰ درصد حوادث کار مربوط به ساخت و ساز است/ بازرسی در حد صفر است

/golke2206-185

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به ساخت و ساز است، گفت: بیش از ۹۹ درصد پروژه ها ساخته می‌شود دریغ از اینکه یک نفر برای بازرسی کار بیاید.