نبشی کشی

پایان عملیات نبشی کشی و شروع اجرای نما ( یکم مرداد 1401)

/golke2206-386

پس از تکمیل عملیات نبشی کشی نما به جهت درگیری بیشتر ملات با سطوح صاف و جلوگیری از جداشدگی نما از دیواره، روی کلیه ستون ها، دیوار برشی، تیر و نبشی ها رابیتس اجرا شد.............


شروع نبشی کشی جهت اجرای نما (20 خرداد ماه 1401 )

/golke2206-385

پس از تکمیل تیغه چینی دیوارهای پیرامونی اقدام به نصب داربست به جهت اجرای نما نموده.............