قیمت کلینکر

اخذ مالیات کلینکر دردسر جدید صنعت سیمان

/golke2206-383

سیمان روی دست تولیدکنندگان مانده است. با این وجود اخیرا مصوبه «اخذ مالیات از صادرکنندگان کلینکر» خبرساز شد. اتفاقی که ممکن است باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی شود.