قالب بندی

اتمام کار قالب بندی دیوار های حائل 4 اسفند 99

/golke2206-128

کار قالب بندی دیوار حائل ها به پایان رسید و اماده بتن ریزی می باشند.همچنین تخته های 7 لایه قالب بندی (پلی وود ها) تحویل کارگاه داده شدند.به آنها روغن زده شد برای راحتی کار و جدا شدن از بتن سقف ها


اتمام کار قالب بندی دیوار حائل 29 بهمن 99

/golke2206-122

ادامه کار قالب بندی دیوار حائل انجام شد تقریبا به اتمام رسیده است.مابین دیوارها و دیوار همسایه فوم گذاشته می شود.این کار برای حفظ در انقطاع می باشد.


تکمیل قالب بندی دیوار حائل های 27 بهمن 99

/golke2206-121

عملیات قالب بندی دیوار حائل های تکمیل شده شروع شده است.اگر نواقصی در دیوار حائل ها دیده شود تکمیل خواهد شد(البته با توجه به تایید ناظر این مورد بعید است) بعد از قالب بندی هر دیوار جک های نگه دارنده آن نیز برای حفظ فشار بتن اضافه می شوند


انجام عملیات کیورینگ 26بهمن 99

/golke2206-120

کار باز کردن قالب ها به اتمام رسید.عملیات کیورینگ بتن که شامل حفظ میزان رطوبت بتن می باشد مرتب انجام می گیرد.


اتمام کار قالب بندی دیوارها20 بهمن99

/golke2206-116

تيم اجرايي گلدن كي كار قالب بندی دیوار ها و ستونها را به اتمام رسانده و اماده بتن ریزی می باشند.


اتمام کار قالب بندی18بهمن99

/golke2206-115

کار قالب بندی تقریبا به اتمام رسیده است هماهنگی های لازم برای بتن ریزی انجام شده و نهایتا ظرف 2 روز اینده عملیات بتن ریزی دیوار ها و ستون های طبقه منفی یک انجام خواهد شد.


شروع کار قالب بندی فونداسیون 18 دی ماه 99

/golke2206-81

کار قالب بندی فونداسیون شروع شده است.عملیات قالب بندی به علت حساس بودن بتن ریزی و نظم در آن باید به صورت دقیق اجرا شود هم کیفیت بتن اجرا شده مناسب باشد و هم به علت حجم بالای بتن و فشار وارده بر قالب ها، قالب ها از جا خارج نشوند.نظارت بر کار قالب بندی نیز با دقت انجام می شود


قالب بندی دیوارهای مجاور همسایه 19ابان 99

/golke2206-38

کار قالب بندی دیواره های مجاور همسایه در حال اجراست و همچنین مستحکم کردن خاک دیواره ها با ملات سیمانی برای جلوگیری از رانش انجام می شود.نیاز است برای انجام خاکبرداری کامل و تکمیل سازه نگهبان ، به آهستگی پیشروی کرد و هر قسمت ابتدا مستحکم شود وسپس کل خاکبرداری انجام پذیرد.


اتمام کار قالب بندی ضلع غربی 18ابان99

/golke2206-37

کار قالب بندی ضلع غربی تیم اجرایی گلدن کی به اتمام رسید و خاک پشت دیوار به طور کامل با ملات سیمان مستحکم شد.همچنین در ضلع دیگر کار تکمیل سازه نگهبان همچنان در حال انجام میباشد .