قالب بندی

اتمام کار قالب بندی تیرها 21 اسفند99

/golke2206-148

کار قالب بندی تیر ها تقریبا اتمام رسیده است و همچنین اویز ها نیز تکمیل شده اند.فقط تکمیل کلی و رفع برخی نواقص باقی مانده است که در اولین روز کاری هفته انجام خواهند شد.


اتمام قالب بندی سری دوم دیوارهای حائل 10 اسفند 99

/golke2206-133

قالب بندی سری دوم دیوارهای حائل به اتمام رسید و اماده بتن ریزی می باشند


شروع سری دوم قالب بندی دیوار حائل ها توسط پیمانکار 9 اسفند 99

/golke2206-132

قالب های دیوار حائل هایی که بتن ریزی شدند در حال باز شدن بودند همچنین پیمانکار در حال بستن سری دوم قالب بندی دیوار حائل ها می باشد.به علت بالا بودن حجم کار و کمبود قالب های مورد نیاز دیوارهای حائل در دو سری قالب بندی و بتن ریزی می شوند


قالب های دیوار های حائل بعد از بتن ریزی روز گذشته باز شدند6 اسفند 99

/golke2206-131

قالب های دیوار های حائل بعد از بتن ریزی روز گذشته باز شدند.بتن دیوار ها چک و مورد تایید میباشد و کرم خوردگی در انها دیده نمیشود.عملیات مرطوب نگه داشتن بتن ریزی های انجام شده


اتمام کار قالب بندی دیوار های حائل 4 اسفند 99

/golke2206-128

کار قالب بندی دیوار حائل ها به پایان رسید و اماده بتن ریزی می باشند.همچنین تخته های 7 لایه قالب بندی (پلی وود ها) تحویل کارگاه داده شدند.به آنها روغن زده شد برای راحتی کار و جدا شدن از بتن سقف ها


اتمام کار قالب بندی دیوار حائل 29 بهمن 99

/golke2206-122

ادامه کار قالب بندی دیوار حائل انجام شد تقریبا به اتمام رسیده است.مابین دیوارها و دیوار همسایه فوم گذاشته می شود.این کار برای حفظ در انقطاع می باشد.


تکمیل قالب بندی دیوار حائل های 27 بهمن 99

/golke2206-121

عملیات قالب بندی دیوار حائل های تکمیل شده شروع شده است.اگر نواقصی در دیوار حائل ها دیده شود تکمیل خواهد شد(البته با توجه به تایید ناظر این مورد بعید است) بعد از قالب بندی هر دیوار جک های نگه دارنده آن نیز برای حفظ فشار بتن اضافه می شوند


انجام عملیات کیورینگ 26بهمن 99

/golke2206-120

کار باز کردن قالب ها به اتمام رسید.عملیات کیورینگ بتن که شامل حفظ میزان رطوبت بتن می باشد مرتب انجام می گیرد.


اتمام کار قالب بندی دیوارها20 بهمن99

/golke2206-116

تيم اجرايي گلدن كي كار قالب بندی دیوار ها و ستونها را به اتمام رسانده و اماده بتن ریزی می باشند.


اتمام کار قالب بندی18بهمن99

/golke2206-115

کار قالب بندی تقریبا به اتمام رسیده است هماهنگی های لازم برای بتن ریزی انجام شده و نهایتا ظرف 2 روز اینده عملیات بتن ریزی دیوار ها و ستون های طبقه منفی یک انجام خواهد شد.