طبقه 1

تکمیل سقف طبقه منفی 1- 14 فروردین 99

/golke2206-150

با توجه به شرایط موجود اکیپ پیمانکاری کار بستن سقف را در این ایام به اتمام رساندند تیرچه ها و یونولیت ها به طور کامل در جای خود قرار داده شدند.مش حرارتی بسته شد.درز های انقطاع با ساختمان های اطراف به طور کامل با فوم پوشیده شد.دال اطراف راه پله بسته شد همچنین اهن الات اطراف راه پله در سقف جایگذاری شده و پلیت های انتظار نصب شدند.امروز با وجود سختی های موجود بتن ریزی انجام شد و سقف طبقه منفی یک ساختمان تکمیل شد.در ایام تعطیل بعد از تکمیل سقف پیمانکار در حال تکمیل ستون ها بود تا کار تعطیل نشده و به تعویق نیافتد