ضد حریق

پوشش ضدحریق چیست؟

/golke2206-297

پوشش ضدحریق دارای مشخصات خاصی است که می تواند در مقابل حرارت و حریق و آتش از خود مقاومت نشان دهد. از عایق ضدحریق بیشتر برای پوشش دهی سازه های فلزی استفاده می شود که در برابر آتش سوزی محافظت شود اما گاهی از عایق ضدحریق برای عایق بندی سازه های بتنی نیز استفاده می شود.