صنعتی سازی

چگونه ساختمان ۱۲ طبقه در ۶ ماه ساخته می‌شود؟

/golke2206-293

در طرح صنعتی سازی ساختمان تمام قطعات یک ساختمان در کارخانه تولید می‌شود و سپس در محل احداث بنا به هم وصل می‌شود.در طرح صنعتی سازی ساختمان، چرخه احداث یک ساختمان ۱۲ طبقه با زیر بنای حدود ۱۱ هزار متر مربع با ظرفیت تقریبی ۷۰ واحد آپارتمان از ۳ سال به حدود ۶ ماه کاهش می‌یابد.