سه بعدی

تکنولوژی «ساخت خانه‌های چاپی» در 9 کشور فعال شد

/golke2206-273

ایده «تولید خانه‌های چاپی» حدود یک دهه پیش مطرح شد؛ اما بحران ساختمانی یک‌سال و نیم اخیر در جهان که با «رکود عرضه ناشی از تعطیلی کرونایی شرکت‌های خانه‌سازی» باعث تورم ۲ رقمی مسکن شد، مسیر تبدیل این ایده به محصول واقعی را کوتاه کرد.


ساختمان سازی با پرینتر سه بعدی در ژاپن

/golke2206-190

محققان در ژاپن از رویکرد عقل سلیم برای ادغام چاپ سه بعدی، در صنعت ساختمان سازی با پرینتر سه بعدی خود استفاده می کنند. اکثر شرکت هایی که روی ساختارهای مهندسی عمران چاپ شده سه بعدی تمرکز دارند یکی از این دو کار را انجام می دهندآن ها یا یک چاپگر سه بعدی غول پیکر را در یک انبار می سازند که قطعاتی را ساخته است که باید در محل ارسال و مونتاژ شوند.یا یک پرینتر سه بعدی متحرک ایجاد می کنند که بتواند هر جایی چاپ را انجام دهد.