سند

شناسنامه فنی- ملکی ساختمان ارزش افزوده برای املاک ایجاد می کند

/golke2206-184

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای ساختمان‌های بالای ۱۵۰۰ متر مربع اجباری است و کمتر از آن اختیاری است.