سقف

تکمیل سقف طبقه ی سوم و بتن ریزی ستون های طبقه ی چهارم 24تیرماه

/golke2206-258

 ساختمان گلدن کی 1 در مرحله طبقه سوم در حال پیشرفت و ساخت است که تمامی  ستون ها و دیوار برشی ساختمان برای طبقه چهارم قالب بندی شده و آماده بتن ریزی است و بلوک های یونولیت و قالب های پلاستیکی اماده برای سقف سوم در حال باز شدن میباشد.


آغاز کار ستون ها بعد از بتن ریزی سقف 28 اردیبهشت 1400

/golke2206-182

میلگرد های ستون ها به صورت 6 متری بریده می شوند تا پرتی میلگرد کمتری داشته باشیم
دیوار برشی سمت دیوار همسایه به علت سست بودن دیوار که با اجر سفال بنا شده نیاز به قالب مجزا داشت.لذا ابتدا قالب های فلزی مورد نیاز خریداری شد و بعد از کارای جوشکاری توسط جرثقیل کار گذاشته شد.


اکیپ پیمانکاری در حال بستن قالب های تیر های سقف طبقه منفی یک 19 اسفند99

/golke2206-147

اکیپ پیمانکاری در حال بستن قالب های تیر های سقف طبقه منفی یک می باشد.همزمان آویز های مختص هر قسمت نیر بسته خواهد شد.در سقف ما بدلیل همسان سازی و یم سطح کردن سقف بخاطر وجود پل ها نیاز به بستن آویز می باشیمامروز تیرچه ها نیز در محل کارگاه تخلیه شدند.همانطور که گفته شده بود تیرچه ها صنعتی و آماده می باشند.


اجرای بستن و بافتن تیرهای سقف 16 اسفند 99

/golke2206-146

اکیپ ارماتور بندی در حال بستن و بافتن تیر های سقف طبقه منفی یک می باشند.


شروع کار اجرای سقف 12 اسفند 99

/golke2206-137

کار اجرای سقف شروع شده است بعد از بستن جک ها پلی وود ها روی آنها قرار گرفته و تیر ها را شروع به بافتن می کنند.تیر های سقف طبقه منفی یک در حال اجرا می باشد.