سازه فلزی

سازه های فلزی و انواع سقف ها

/golke2206-322

انواع سقف های اجرایی در سازه های فلزی در مبحث ساخت و ساز ساختمان­ها سقف باید وزن را به طور متعادل به روی ستون­ها و دیوارها تقسیم کنند. سقف­های تیرچه بلوک به علت نصب راحت و سریع در ایران بیشترین مصرف را دارد. یک ایراد اساسی این سقف­ها وزن زیاد آن است، این نکته در مبحث زلزله ایمنی ساختمان را پایین می­آورد.