ساختمان قدیمی

بازسازی و مرمت ساختمان های قدیمی

/golke2206-357

امروزه بازسازی و مرمت ساختمان های قدیمی از اهمیت بسزایی برخوردار است، این بازسازی در شهر های پر جمعیت مانند تهران مورد توجه عموم قرار گرفته است. در واقع مقاوم سازی هزینه کمتری نسبت به ساخت مجدد سازه به همراه دارد.مرمت و بازسازی ساختمان می تواند با هدف زیر سازی و افزایش استحکام سازه و یا با هدف زیبایی و ارائه دکوراسیونی مدرن باشد. مقاوم سازی  ساختمان های فرسوده با هدف افزایش استحکام اهمیت بیشتری دارد.