ساختمان

انجام عملیات بتن ریزی دیوار حائل ها 5 اسفند99

/golke2206-129

عملیات بتن ریزی دیوار حائل ها انجام شد.بدین ترتیب ستون ها ، دیوار های برشی و دیوار حائل های طبقه منفی یک تکمیل گردیدند.


اتمام کار قالب بندی دیوار های حائل 4 اسفند 99

/golke2206-128

کار قالب بندی دیوار حائل ها به پایان رسید و اماده بتن ریزی می باشند.همچنین تخته های 7 لایه قالب بندی (پلی وود ها) تحویل کارگاه داده شدند.به آنها روغن زده شد برای راحتی کار و جدا شدن از بتن سقف ها


اتمام کار قالب بندی دیوار حائل 29 بهمن 99

/golke2206-122

ادامه کار قالب بندی دیوار حائل انجام شد تقریبا به اتمام رسیده است.مابین دیوارها و دیوار همسایه فوم گذاشته می شود.این کار برای حفظ در انقطاع می باشد.


تکمیل قالب بندی دیوار حائل های 27 بهمن 99

/golke2206-121

عملیات قالب بندی دیوار حائل های تکمیل شده شروع شده است.اگر نواقصی در دیوار حائل ها دیده شود تکمیل خواهد شد(البته با توجه به تایید ناظر این مورد بعید است) بعد از قالب بندی هر دیوار جک های نگه دارنده آن نیز برای حفظ فشار بتن اضافه می شوند


انجام عملیات کیورینگ 26بهمن 99

/golke2206-120

کار باز کردن قالب ها به اتمام رسید.عملیات کیورینگ بتن که شامل حفظ میزان رطوبت بتن می باشد مرتب انجام می گیرد.


اجرای بتن ستون ها و باز کردن قالب ها 25بهمن99

/golke2206-119

بعد از اجرای بتن ستون ها و گذشت یک روز از بتن ریزی آن ها امروز اکیپ اجرایی در حال باز کردن قالب ها می باشند.همانطور که در عکس ها مشخص است بتن ریزی به نحو احسن انجام شده و هیچ نوع کرم خوردگی در آن مشاهده نمی شود.


انجام عملیات بتن ریزی ستون ها و دیوارهای زیرزمین 24 بهمن 99

/golke2206-118

عملیات بتن ریزی ستون ها و دیوار های زیر زمین انجام شد.تمهیدات لازم از قبیل ویبره زدن بتن به طور دقیق اجرا شدند.


تراز ستون ها و جک گذاری قالب دیوارها 21بهمن 99

/golke2206-117

کار قالب بندی به اتمام رسیده ستون ها به طور کامل شاقول و تراز شدندجک های مورد نیاز برای قالب دیوار ها زده شد تا در هنگام بتن ریزی فشار وارد بر قالب ها آن ها را باز نکند.


اتمام کار قالب بندی دیوارها20 بهمن99

/golke2206-116

تيم اجرايي گلدن كي كار قالب بندی دیوار ها و ستونها را به اتمام رسانده و اماده بتن ریزی می باشند.


اتمام کار قالب بندی18بهمن99

/golke2206-115

کار قالب بندی تقریبا به اتمام رسیده است هماهنگی های لازم برای بتن ریزی انجام شده و نهایتا ظرف 2 روز اینده عملیات بتن ریزی دیوار ها و ستون های طبقه منفی یک انجام خواهد شد.