زلزله

اقدامات کشورهای جهان برای مقابله با زلزله

/golke2206-191

کشورهای که روی گسل قرار دارند و بیشتر از بقیه در معرض خطر زلزله هستند از اقدامات گوناگون برای مقابله با این بلای طبیعی استفاده می‌کنند.زلزله همواره یکی از ویرانگرترین بلاهای طبیعی بوده است؛ بنابراین بشر همیشه به دنبال پیدا کردن روشی برای در امان ماندن از بلایای این حادثه است. به نظر می‌رسد که هنوز پیش‌بینی دقیق زمان وقوع زلزله امکان‌پذیر نیست، اما شناسایی گسل‌ها و تمهیدات لازم در زمان ساخت و ساز از جمله عوامل مهم ایمنی در برابر زلزله بشمار می‌رود.