روال ساختمان سازی

روال ساختمان سازی در دنیا تغییر می‌کنـد

/golke2206-336

ساخت برج ۴۰۰ طبقه دبی که مراحل تکمیل پایه آن به انتها رسیده بود، متوقف شد۵۰ تا ۶۰ درصد از طرح‌های ساختمانی در لندن اکنون نیمه‌کاره رها شده‌است.