دکوراسیون داخلی گوتیک

دکوراسیون داخلی گوتیک

/bl1905022-2

معماری گوتیک، یکی از سبک‌ها و دوره‌های تاریخی معماری است. این سبک دکوراسیون داخلی، سبکی مذهبی بوده که همواره، در خدمت کلیسا بوده است.