دکوراسیون داخلی معاصر

دکوراسیون داخلی معاصر

/bl19050-8

این دکوراسیون و سبک مدرن دو روشی هستند که بیشتر از هر متد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند. در حالی که طراحی معاصر اختلاف زیادی با سبک مدرن دارد. این طراحی براساس لحظه‌ی حال انجام می‌شود. سبک مدرن از آغاز قرن بیستم آغاز شده و بر وجود خطوط صاف و واضح تاکید دارد. اما طراحی معاصر انعطاف‌پذیری بیشتری داشته و از وسایلی با طراحی خمیده هم در آن استفاده خواهد شد. برای مثال آینه‌ای با قاب بیضی که در سبک معاصر استفاده می‌شود، جایی در دکوراسیون مدرن ندارد.