دکوراسیون داخلی مدرن

دکوراسیون داخلی مدرن

/bl19050-7

ه جرات می‌توان گفت در علم طراحی و دکوراسیون داخلی همه چیز حول محور خلاقیت و نوآوری می‌چرخد. به همین دلیل پیش از پرداختن به انواع سبک‌ها در چیدمان داخلی اشاره به این موضوع که دکوراسیون علمی نامحدود و برگرفته از ذوق و سلیقه‌ی شماست، خالی از لطف نخواهد بود .نابراین در صورتی که بین سبک‌هایی که در ادامه‌ی این گزارش معرفی خواهند شد شیوه‌ی دلخواه خود را برای چیدمان خانه نیافتید، خود را از چارچوب‌ها خارج کرده و سعی کنید سبک منحصر به فرد خود را در دکوراسیون خانه‌یتان خلق کنید