دکوراسیون داخلی روستیک

دکوراسیون داخلی روستیک

/bl19050-14-2

چیدمان روستایی یا روستیک از عناصر طبیعی الهام می‌گیرد و بیشترین مواد به کار رفته در آن چوب، گیاهان، سنگ و… است. این دکوراسیون یادآور معماری روستایی بوده و با استفاده از وسایل روستایی ویژه‌ی هر فرهنگ دکور می‌شود. در حال حاضر بسیاری از طراحی‌های روستیک ترکیبی از سبک روستیک و مدرن هستند که با لوازم جانبی یا مبلمان مدرن کنار وسایل و لوازم روستایی دکور شده‌اند. این نوع چیدمان نسبت به سبک روستیک محیط کاربردی‌تری ایجاد می‌کند.