دکوراسیون داخلی انتقالی یا ترنزیشنال

دکوراسیون داخلی انتقالی یا ترنزیشنال

/bl19050-13-2

این سبک هم محبوبیت بسیار زیادی بین طراحان داخلی دارد. چراکه در آن از هر دو طراحی مدرن و سنتی استفاده شده است. در این چیدمان هیچ چیز به صورت افراطی قرار ندارد و همه‌ی وسایل در یک تعادل دقیق بین دو سبک سنتی و مدرن هستند. به همین دلیل در این چیدمان با ترکیب عناصر دکوراسیون مدرن مانند شیشه و فلز و عناصر چیدمان سنتی مانند چوب و پارچه به طور همزمان مواجه خواهید شد. در این چیدمان از رنگ‌های خنثی استفاده شده که باعث ایجاد فضایی آرام برای مخاطب می‌شود.