دکوراسیون

دکوراسیون داخلی صنعتی

/bl19050-9-2

این سبک الهام‌بخش محیط‌هایی مانند انبار و سوله است. بسیاری از عناصر موجود در چنین چیدمانی با نوعی احساس ناراحتی “ناتمام ماندن” همراه هستند. چنین دکوراسیون اغلب برای خانه‌ها و آپارتمان‌های بازسازی شده از ساختمان‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بارزترین ویژگی‌های چیدمان صنعتی می‌توان به سقف‌های بلند چوبی، وسایل فلزی، لامپ‌های آویز استیل و مبلمان ساده و کم عمق اشاره کرد. همچنین اغلب با چند تابلوی ساده احساس راحتی بیشتری در محیط حاکم شده و فضای صنعتی آن را کمتر خواهد کرد.