دولت

نگاهی به طرحهای مسکنی دولتهای قبل «مسکن زندگی»به سرانجام می رسد؟

/golke2206-261

یکی از اصلی ترین شعارهای حجت الاسلام رئیسی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی یا ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم بود؛ شعاری که با ازدواج جوانان همراه و از طرف رئیس جمهور اعلام شد ما به جوانان می‌گوئیم ازدواج از شما خانه دار شدن از ما؛ همین شعار پایه‌ای شد تا این طرح با عنوان «مسکن زندگی» نامگذاری شود