درب هوشمند

معرفی درب اتوماتیک و سیستم های هوشمند ساختمان

/golke2206-350

درب اتوماتیک و سیستم های هوشمند ساختمان به کلیه سیستم ها و فناوری هایی که امروزه جهت رفاه و آسایش بیشتر انسان در ساختمانها استفاده می شوداز قبیل انواع دوربین مدار بسته –دزدگیر ها- سیستم های اطفای حریق- درب و پنجره های اتوماتیک – سیستم های کنترل تردد و کرکره های برقی و غیرههوشمندساختمان گفته می شود.