خاکبرداری

خاک برداری سمت کوچه 8 متری 10دیماه 99

/golke2206-66

خاک سمت کوچه 8 متری که به صورت رمپ برای وارد شدن ماشین الات استفاده می شد برداشته شد بدلیل ایجاد مزاحمت برای ادامه کار ارماتور بندی فونداسیون.کار ارماتور بندی نیز ادامه دارد


اتمام کامل خاک برداری26ابان99

/golke2206-44

خاکبرداری کامل انجام شدو همچنین کار قالب بندی و تکمیل سازه نگهبان در حال انجام بود.قالب ها چوبی می باشند و بعد از تکمیل با ملات ماسه سیمان پشت آنها پر می شود.


قالب بندی ضلع غربی 25ابان99

/golke2206-43

ادامه کار خاکبرداری در حال انجام بودوتوسط باب کت کف تسطیح شد.قالب های ردیف دوم ضلع غربی سازه نگهبان تکمیل شد.


اتمام خاک برداری کنج زمین 24ابان99

/golke2206-42

تیم اجرایی گلدن کی کار خاکبرداری کنج زمین را به اتمام رساند.قسمتی از سازه نگهبان دیوار شمالی زمین نیز تکمیل شد.


خاکبرداری بستر سنگی دیوار غربی 23ابان 99

/golke2206-41

کار خاکبرداری قسمت کنج به ارامی در حال انجام است و همچنین بستر سنگی دیوار غربی توسط مته تخریب می شود


کندن دیواره شمالی توسط بیل مکانیکی 22ابان 99

/golke2206-40

باقی مانده دیواره شمالی ساختمان و گوشه انتهایی کار توسط بیل مکانیکی در حال کندن است


استفاده از بیل مکانیکی برای ادامه خاکبرداری 21ابان 99

/golke2206-39

تیم اجرایی گلدن کی از بیل مکانیکی برای ادامه خاکبرداری استفاده کردن .برای داشتن قدرت مانور بیشتر و کار با ظرافت بیشتر در کناره دیواره های پیرامون و همچنین تسطیح کردن این کار توسط مینی بیل انجام می شود