جوشکاری

جوشکاری ستون های سازه نگهبان و قالب بندی بین انها 8 اذر99

/golke2206-49

بعد از اتمام کار جوشکاری ستون های سازه نگهبان امروز قالب بندی بین انها انجام شد و اماده شد برای بتن پاشی و انجام اقدامات لازم برای استحکام خاک