ترکیه

رشد اقتصادی ترکیه رکورد زد!

/golke2206-279

رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم امسال به بالاترین سطح تاریخ معاصر خود رسید.