تخریب

تخریب ساختمان های فرسوده چگونه انجام می شود؟

/golke2206-291

از گذشته تا به امروز برای تخریب یک سازه اصولا از ماشین آلات و مواد منفجره استفاده می شده که این امر موجب ایجاد سر و صدای زیاد و آلودگی حاصل از گرد و غبار در حین عملیات تخریب می شده است. علاوه بر آن استفاده از مواد منفجره خطر تخریب ساختمان های مجاور را در پی داشت.


جایگذاری نهمین ستون سازه نگهبان 13 ابان 99

/golke2206-33

نهمین ستون سازه نگهبان حفر شده و جایگذاری ستون انجام شد.بستر سنگی پی که توسط بیل مکانیکی حفر نشده بود توسط مته بیل مکانیکی خرد شد.


خرد کردن قسمت سنگی کف توسط بیل مکانیکی مته دار 12ابان 99

/golke2206-32

کار گود برداری رو به اتمام است .تیم اجرایی گلدن کی توسط بیل مکانیکی مته دار قسمت سنگی کف را خرد کرده و همچنین کار رگلاژ کف انجام شد.همزمان ادامه کار جوش سازه ِ نگهبان انجام میشود .


ادامه ی عملیات گود برداری 11ابان99

/golke2206-31

کار گود برداری همچنان در حال انجام است.عملیات گود برداری توسط تیم اجرایی گلدن کی به وسیله ی دو بیل مکانیکی انجام شد بدلیل دسترسی راحتتر و سریع تراز بیل مکانیکی کوچکترباقدرت مانور بیشتر در محل کارگاه استفاده شد.


گود برداری 10 ابان 99

/golke2206-30

کار گود برداری توسط تیم اجرایی گلدن کی با استفاده از بیل مکانیکی اغاز شد و تا پایان وقت ادامه داشت.


نصب دوربین های نظارتی انلاین 21مهر99

/golke2206-23

نصب دوربین های نظارتی انلاین در محل پروژه


اجر چینی پشت ستون های سازه نگهبان به اتمام رسید 14مهر99

/golke2206-19

تیم اجرایی گلدن کی اجر چینی پشت ستون های سازه نگهبان را به اتمام رسانیده است و لوله گذاری برای ساخت سرویس بهداشتی موقت انجام شد.کار ساخت سرویس بهداشتی در حال انجام است.


اجر چینی پشت ستون های سازه نگهبان13مهر99

/golke2206-18

در تاریخ 13مهر اجر چینی پشت ستون های سازه نگهبان درحال اجرا می باشد .همچنین ساخت سرویس بهداشتی استارت خورد.


عملیات بتن ریزی ستون سازه های نگهبان 10مهر99

/golke2206-17

تیم ساختمانی گلدن کی عملیات بتن ریزی ستون های سازه نگهبانی رو به پایان رساند و جوشکاری ساپورت های ستون های سازه نگهبانی نیزدر حال انجام میباشد.


کاشت ستون سازه نگهبان9مهر99

/golke2206-16

امروز در تاریخ 9مهر تیم ساختمان سازی گلدن کی در حال بنا گذاشتن ستون های سازه نگهبانی بودن .....