بنای فلزی

ساختمان فلزی

/bl190502-2

در این نوع ساختمان‌ها برای ساختن ستون‌ها و پل‌ها از پروفیل‌های فولادی استفاده می‌شود