بتن ریزی

اتمام عملیات ساخت اسکلت سازه 22 دی ماه 1400

/golke2206-381

با بتن‌ریزی ستون‌ها و سقف خرپشته عملیات ساخت اسکلت سازه در روز 22 دی ماه به پایان رسید همچنین با تکمیل اسکلت سازه اجرای دستگاه پله تا آخرین طبقه به اتمام رسید...........


بتن ریزی سقف طبقه هفتم ( سقف آخر) 1 دی ماه 1400

/golke2206-375

بتن ریزی سقف طبقه هفتم به علت نامساعد بودن هوا و عوامل جوی با چند روز تاخیر و پس از هماهنگی با مهندسین ناظر و کنترل سقف در روز چهارشنبه 1 دی ماه انجام شد،.....................


بتن ریزی ستون‌های طبقه هفتم و تکمیل تیغه چینی 1 آذر 1400

/golke2206-344

در روز دوشنبه 1 آذرماه 1400 عملیات بتن ریزی ستون‌های طبقه هفتم با هماهنگی با مجری و ناظر سازه انجام شد....................


بتن ریزی ستونهای طبقه ششم 29 مهرماه 1400

/golke2206-321

با توجه به اینکه قسمتی از آرماتور بندی ستون ها و دیوارهای برشی طبقه ششم همزمان با اجرای سقف ششم انجام شده بود...................


اتمام عملیات بتن ریزی دیوار و ستون های طبقه ی چهارم 29مرداد 1400

/golke2206-272

کار ارماتور گذاری و قالب بندی دیوار و ستون ها تقریبا 8 روز به طول انجامید در تاریخ 20 ام مرداد 1400 بتن سقف پنجم ریخته شد


تکمیل سقف طبقه ی سوم و بتن ریزی ستون های طبقه ی چهارم 24تیرماه

/golke2206-258

 ساختمان گلدن کی 1 در مرحله طبقه سوم در حال پیشرفت و ساخت است که تمامی  ستون ها و دیوار برشی ساختمان برای طبقه چهارم قالب بندی شده و آماده بتن ریزی است و بلوک های یونولیت و قالب های پلاستیکی اماده برای سقف سوم در حال باز شدن میباشد.


انجام عملیات بتن ریزی سقف طبقه سوم 12 تیر 1400

/golke2206-243

مانند روال قبل تیرچه ها در کارگاه ساخته شدند و در سقف هم از قالب پلاستیکی و هم از تیرچه یونولیت استفاده شد.


در تاریخ 17 خرداد 1400 بتن ریزی سقف 3ام (طبقه دوم) انجام شد

/golke2206-239

کار سقف طبق روال گذشته با بافتن پودر ها و قالب بندی آویزها شروع شد و بعد از تیرچه گذاری و قرار دادن یونولیت ها مش حرارتی خوابانده شد.........


شروع کار بستن سقف همکف 15 اردیبهشت 1400

/golke2206-176

بعد از بتن ریزی دیوار برشی و ستونها های همکف کار بستن سقف همکف شروع شد.در این سقف ما از تیرچه یونولیت و قالب های پلاستیکی آماده استفاده کردیم.بعد از بتن ریزی قالب های پلاستیکی درآورده خواهند شد.....