اماده

سقف وافل چیست؟

/golke2206-334

سقف وافل سازه‌ای ساختمانی است که از آن در ساخت سازه‌های با سقف‌های با دهانه بلند استفاده می‌شود. سقف وافل سازه‌ای ساختمانی است که از این نوع سقف در ساخت سازه‌های با سقف‌های با دهانه بلند استفاده می‌شود. جنس سقف وافل از بتن و سیمان است و ظاهر آن به صورت شبکه‌ای پنجره مانند است که به همین دلیل اسم دیگر این سازه سقف مشبک هم است و تقریباً ظاهری مانند نان وافل دارد و درواقع اسم این سقف از این نان گرفته شده است. به منظور اجرای این نوع سقف از قالب وافل استفاده می‌شود که وزن مرده سازه را کم می‌کند و نمای زیبایی در معماری نوین در سطح زیرین سقف به وجود می‌آورد.