اسکلت سازه

اتمام عملیات ساخت اسکلت سازه 22 دی ماه 1400

/golke2206-381

با بتن‌ریزی ستون‌ها و سقف خرپشته عملیات ساخت اسکلت سازه در روز 22 دی ماه به پایان رسید همچنین با تکمیل اسکلت سازه اجرای دستگاه پله تا آخرین طبقه به اتمام رسید...........