ارماتور

اتمام عملیات بتن ریزی دیوار و ستون های طبقه ی چهارم 29مرداد 1400

/golke2206-272

کار ارماتور گذاری و قالب بندی دیوار و ستون ها تقریبا 8 روز به طول انجامید در تاریخ 20 ام مرداد 1400 بتن سقف پنجم ریخته شد


رفع نواقص مطرح شده از طرف مهندس ناظر 22دی ماه99

/golke2206-87

اکیپ ارماتور بندی نواقص مطرح شده از طرف مهندس ناظر را تکمیل کرده و کار ارماتور بندی به اتمام رسیده است.


بستن ارماتور ستون های طبقه -1 16دی ماه 99

/golke2206-80

ارماتور فونداسیون تقریبا تکمیل شده است و تیم اجرایی گلدن کی امروز کار بستن ارماتور ستون های طبقه -1 را به انجام رساندند .