ارامش بخش

10 پروژه معماری آرامش بخش (خصوصی) در سال 2019

/golke2206-251

در سال 2019 شاهد مجموعه متنوعی از پروژه های مسکونی در سراسر جهان بوده ایم. انتخاب از بین خانه های لوکس و مجلل تا فضاهای نشیمنی که مرز بین معماری و طبیعت را محو می کنند، دشوار بوده است..10 پروژه برتر در زمینه فضاهای خصوصی در سال 2019 را ارائه می دهیم