آرگ دیلی

بهترین ساختمان در معماری تجاری(در سال 2019 ، از نگاه آرک دیلی)

/golke2206-196

  • مجتمع تجاری تقاطع کینگ.
  • معمار: استودیوی هیترویک.
  • مساحت: 9290 فوت مربع.
  • مکان: لندن در انگلستان


‌‌‌بهترین ساختمان در معماری ورزشی(در سال 2019 ، از نگاه آرک دیلی)

/golke2206-192

استریتمکا (Streetmekka) معمار: گروه برنامه ریزی، توسعه شهری بصری، طراحی و معماری مدرن کپنهاگن (EFFEKT)  مجری: ماریا فرانسیسگا گونزالز مساحت: 3170 متر مربع مکان: ویبورگ در دانمارک