بایگانی نوشته‌ها


با کارایی جک سقفی و انواع آن بیشتر آشنا شوید

با کارایی جک سقفی و انواع آن بیشتر آشنا شوید

ولین کسانی که برای ساخت و ساز از قالب بتن استفاده می‌کردند؛ رومیان بودند. یکی از بزرگترین بناهای جهان که سازه‌های آن با بتن تقویت شده است؛ گنبد پانتئون می‌باشد. بنابراین بتن از اصلی‌ترین موادی است که برای ساخت پروژه‌های مختلف کاربرد زیادی دارد.در کنار آن وجود جک سقفی در همه پروژه‌ها لازم و ضروری می‌باشد. امروزه برای به سرانجام رسیدن یک پروژه عمرانی کیفیت بتن و جک سقفی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.