بایگانی نوشته‌ها


کار بتن ریزی سبدی ها و پاشنه های فونداسیون در 26 اذر 99 انجام شد

کار بتن ریزی سبدی ها و پاشنه های فونداسیون در 26 اذر 99 انجام شد

تیم اجرایی گلدن کی کار بتن ریزی سبدی ها و پاشنه های فونداسیون را به انجام رساند.بخاطر بارش برف و پیش بینی سرد شدن هوا تدابیری چون استفاده از افزودنی و پوشیدن سطح بتن با پلاستیک اتخاذ گردید.

دیوار کشی با بلوک سیمانی 19 اذر 99

دیوار کشی با بلوک سیمانی 19 اذر 99

کار دیوار کشی با بلوک های سیمانی در حال اجرا است.تیم اجرایی گلدن کی برای جلوگیری از رانش خاک سمت پیاده رو کار دیوار کشی رو انجام میدهند و میلگرد گذاری خواهد شد بعد از اجرای کامل توسط دستگاه شات کریت بتن پاشی و مستحکم می شود پشت دیوار نیز بتن ریخته خواهد شد.3 چاه شمع باقی مانده نیز توسط بیل حفر شدند