فروش پروژه گلدن کی ۱

ما در مجموعه گلدن کی تمام سعی خود را کرده ایم که بتوانیم مسیر ورود هر شخص با هر سرمایه‌ای را به صنعت ساختمان تا جایی که میتوانیم راحت کنیم. اما روشهای ما چه هستند؟

اولین روش :خرید کامل یک آپارتمان، شما در این روش یکی از واحد ها که به عدد سرمایه خود بیشتر نزدیک است را انتخاب کرده و  بعد اقدام به خرید آن واحد میکنید

روش دوم: خرید سهام در پروژه گلدن کی ۱، در این روش نیاز به انتخاب واحدی نیست و فقط باید مشخص کنید چه میزان تمایل به سرمایه گذاری دارید و نه تنها از رشد ارزش سرمایه در صنعت مسکن بهره مند شوید که سود حاصل از تولید در صنعت ساخت و ساز را نیز کسب کنید

روش سوم:سرمایه گذاری ثابت کوتاه مدت با در آمد ماهیانه، این روش هم یکی از روشهایی است که شما بتوانید با سرمایه گذاری در مجموعه حتی با اعداد پایین و بصورت کوتاه مدت منافع کسب کنید و حتی سود ماهیانه دریافت کنید و در هر زمان که خواستید یا قرارداد خود را به اتمام برسانید یا به یکی از دو روش قبل تغییر دهید.

اگر متقاضی هر کدام از روشهای فوق هستید فقط کفایت میکند که شماره خود را در فرم انتهای صفحه ثبت کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

 جدول فروش ساختمان گلدن کی ۱
آخرین بروز رسانی ۱۲ تیر ۱۴۰۰
مشخصات کامل پروژه
شماره واحد
مشخصات
متراژ
قیمت (تومان - هر متر)
وضعیت
1001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه اول
حدودا ۱۶۰.۳۲ متر مربع
۲۵،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
1002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه اول
حدودا ۱۰۶.۵۳ متر مربع
۲۶،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
2001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه دوم
حدودا ۱۷۸.۸۳ متر مربع
۲۷،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
2002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه دوم
حدودا ۱۱۳.۶۸ متر مربع
۲۸،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
3001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه سوم
حدودا ۱۷۸.۸۳ متر مربع
۲۹،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
3002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه سوم
حدودا ۱۱۳.۶۸ متر مربع
۳۰،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
4001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه چهارم
حدودا ۱۷۸.۸۳ متر مربع
۳۱،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
4002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه چهارم
حدودا ۱۱۳.۶۸ متر مربع
۳۲،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
5001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه پنجم
حدودا ۱۷۸.۸۳ متر مربع
۳۳،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
5002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه پنجم
حدودا ۱۱۳.۶۸ متر مربع
۳۴،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
6001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه ششم
حدودا ۱۷۸.۸۳ متر مربع
۳۵،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
6002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه ششم
حدودا ۱۱۳.۶۸ متر مربع
۳۶،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
7001
سه خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه هفتم
حدودا ۱۷۸.۸۳ متر مربع
۳۷،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده
7002
دو خوابه ، بصورت خشک  ، طبقه هفتم
حدودا ۱۱۳.۶۸ متر مربع
۳۸،۰۰۰،۰۰۰
فروش شروع نشده