نمودار پیشرفت ساخت

ما با افتخار شرایط  و میزان پیشرفت پروژه گلدن کی 1  را در این پیج به کمک گرافهای مختلف جهت اطلاع شما عزیزان اطلاع رسانی میکنیم

 

انتقال به صفحه اخبار پیشرفت پروژه