محل استقرار


کوچه مشکی

با در نظر گرفتن نکات و ویژگی هایی که از این شهربرای مهاجرت بیان شد، تحقیق و شناخت بیشتر مناطق و محله های همدان برای خرید و یا اجاره منزل الزامی می شود. 

اصول مهمی برای خرید و یا اجاره منزل وجود دارد که انتخاب مناطق لوکس از اولویت های بسیاری از افراد است.

 محله هایی که در آن آرامش و امنیت خانواده ها فراهم شود و نیز پاکیزگی، آب و هوای مناسب،وجود همسایگان مطمئن، فرهنگ بالا و غیره از ویژگی های اصلی آن ها باشد.

کوچه مشکی که محل اجرای پروژه کلید طلایی میباشد, جز یکی از مناطق لوکس و زیبا برای سکونت در همدان بحساب آمده که دارای محیط آرام و همسایگان با فرهنگ و آب و هوای خوب با دسترسی راحت به اکثر مناطق شهر و مراکز خرید میباشد.


لطفا با موس تصویر پانوراما را بچرخانید