گزارش پیشرفت پروژه


تکمیل آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف 22فروردین 1400

تکمیل آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف 22فروردین 1400

آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف تکمیل شد و بعد از قالب بندی دیوار و ستون ها تمامی ستون ها طبق نقشه معماری با رعایت فاصله از حریم پیاده رو چک شدند.دیوار های قسمت پیاده رو و حیاط که در مجاور آب قرار دارند ایزوگام و عایق شدند.امروز بتن ریزی دیوار ها و ستون ها انجام شد.

تکمیل سقف طبقه منفی 1- 14 فروردین 99

تکمیل سقف طبقه منفی 1- 14 فروردین 99

با توجه به شرایط موجود اکیپ پیمانکاری کار بستن سقف را در این ایام به اتمام رساندند تیرچه ها و یونولیت ها به طور کامل در جای خود قرار داده شدند.مش حرارتی بسته شد.درز های انقطاع با ساختمان های اطراف به طور کامل با فوم پوشیده شد.دال اطراف راه پله بسته شد همچنین اهن الات اطراف راه پله در سقف جایگذاری شده و پلیت های انتظار نصب شدند.امروز با وجود سختی های موجود بتن ریزی انجام شد و سقف طبقه منفی یک ساختمان تکمیل شد.در ایام تعطیل بعد از تکمیل سقف پیمانکار در حال تکمیل ستون ها بود تا کار تعطیل نشده و به تعویق نیافتد

اکیپ پیمانکاری در حال بستن قالب های تیر های سقف طبقه منفی یک 19 اسفند99

اکیپ پیمانکاری در حال بستن قالب های تیر های سقف طبقه منفی یک 19 اسفند99

اکیپ پیمانکاری در حال بستن قالب های تیر های سقف طبقه منفی یک می باشد.همزمان آویز های مختص هر قسمت نیر بسته خواهد شد.در سقف ما بدلیل همسان سازی و یم سطح کردن سقف بخاطر وجود پل ها نیاز به بستن آویز می باشیمامروز تیرچه ها نیز در محل کارگاه تخلیه شدند.همانطور که گفته شده بود تیرچه ها صنعتی و آماده می باشند.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...