گزارش پیشرفت پروژه


تکمیل سقف طبقه ی سوم و بتن ریزی ستون های طبقه ی چهارم 24تیرماه

تکمیل سقف طبقه ی سوم و بتن ریزی ستون های طبقه ی چهارم 24تیرماه

 ساختمان گلدن کی 1 در مرحله طبقه سوم در حال پیشرفت و ساخت است که تمامی  ستون ها و دیوار برشی ساختمان برای طبقه چهارم قالب بندی شده و آماده بتن ریزی است و بلوک های یونولیت و قالب های پلاستیکی اماده برای سقف سوم در حال باز شدن میباشد.

آغاز کار ستون ها بعد از بتن ریزی سقف 28 اردیبهشت 1400

آغاز کار ستون ها بعد از بتن ریزی سقف 28 اردیبهشت 1400

میلگرد های ستون ها به صورت 6 متری بریده می شوند تا پرتی میلگرد کمتری داشته باشیم
دیوار برشی سمت دیوار همسایه به علت سست بودن دیوار که با اجر سفال بنا شده نیاز به قالب مجزا داشت.لذا ابتدا قالب های فلزی مورد نیاز خریداری شد و بعد از کارای جوشکاری توسط جرثقیل کار گذاشته شد.

تکمیل آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف 22فروردین 1400

تکمیل آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف 22فروردین 1400

آرماتور بندی دیوار برشی ها و ستون های طبقه همکف تکمیل شد و بعد از قالب بندی دیوار و ستون ها تمامی ستون ها طبق نقشه معماری با رعایت فاصله از حریم پیاده رو چک شدند.دیوار های قسمت پیاده رو و حیاط که در مجاور آب قرار دارند ایزوگام و عایق شدند.امروز بتن ریزی دیوار ها و ستون ها انجام شد.