بایگانی نوشته‌ها


دیوار کشی با بلوک سیمانی 19 اذر 99

دیوار کشی با بلوک سیمانی 19 اذر 99

کار دیوار کشی با بلوک های سیمانی در حال اجرا است.تیم اجرایی گلدن کی برای جلوگیری از رانش خاک سمت پیاده رو کار دیوار کشی رو انجام میدهند و میلگرد گذاری خواهد شد بعد از اجرای کامل توسط دستگاه شات کریت بتن پاشی و مستحکم می شود پشت دیوار نیز بتن ریخته خواهد شد.3 چاه شمع باقی مانده نیز توسط بیل حفر شدند

خط کشی پاشنه فوندانسیون 28ابان99

خط کشی پاشنه فوندانسیون 28ابان99

پاشنه فونداسیون ها با گچ خط کشی شدند.همچنین محل چاه شمع ها نیز مشخص شدندعمق چاه شمع ها 3 متر و قطرشان 1 متر است.عمق پاشنه ها 30 سانتی متر میباشد.داخل کارگاه نردبان محافظ دار نصب شد

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...